شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان اقلید (واقع در استان فارس)

در این فایل، شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان اقلید به صورت پولیگونی موجود است.

ادامه مطلب


مطالب تصادفی